Báo giá thiết kế thi côn đá hoa văn lát sàn, ốp tường